Resurser

Cirka 40 anställda i Övertorneå arbetar i ändamålsenliga lokaler. En flexibel organisation gör att vi kan hantera volymvariationer internt. Vi har även en rad samarbetspartners i regionen som finns till hands vid volymtoppar. Allt för att garantera rätt leverans i rätt tid.