Vårt löfte

SLP AB är det lilla företaget med de stora möjligheterna. Med en lång erfarenhet från gruv- och anläggningsindustrin förfogar vi över ett väl beprövat produktprogram anpassat till kundens krav på funktionalitet, tillgänglighet och totalekonomi. Våra ledord är Kvalitet, Resurser och Kompetens och innehållet bakom orden är det som garanterar att du som kund investerar i en kvalitetsprodukt.

Kvalitet

För oss innebär kvalitet en kontinuerlig process från första skiss till att utrustningen är levererad och i drift med förväntat resultat. Genom personlig kontakt ser vi till att kundens krav och förväntningar dokumenteras, att rätt utrustning specificeras och att överenskommen leveranstid hålls. Alla moment i produktionen kontrolleras internt och endast välrenommerade material och komponenter kommer ifråga. Allt för att säkerställa en högkvalitativ slutprodukt.

Resurser

Cirka 40 anställda i Övertorneå arbetar i ändamålsenliga lokaler. En flexibel organisation gör att vi kan hantera volymvariationer internt. Vi har även en rad samarbetspartners i regionen som finns till hands vid volymtoppar. Allt för att garantera rätt leverans i rätt tid.

Kompetens

Drygt 30 år i branschen och ett nära samarbete med chassitillverkare där vi ständigt följer med i utvecklingen. Våra anställda utbildas kontinuerligt för att säkerställa att vi har de senaste kunskaperna inom vårt område. Våra kunders erfarenheter av våra produkter ser vi som en annan viktig del i vårt ständiga utvecklings- och förbättringsarbete.