Sligekipage

161751

SLP sligekipage anpassas efter just ditt logistiska upplägg. Beroende på transportens karaktär anpassar vi konceptet till önskad totalvikt och lastning/lossningsupplägg.

Flaken kan utrustas med konventionell tipp och/eller sidotipp. Flaken kan även utrustas med olika typer av liner för att minska friktion och fastfrysning.