SLP Specialbyggnationer

 

 

20150818_101732

SLP Vincent90 1280 20150419

SLP har både erfarenhet och kompetens att bygga de mest komplicerade ekipagen enligt kundens önskemål. Kontakta oss med dina ideér så får vi tillsammans arbeta fram ett koncept.

Vi har möjlighet och resurser för att tillverka kortare serier där vi tar tillvara vår erfarenheter från våra övriga produkter med avseende på komponenter och råmaterial.