Nu lackar vi på plats igen!

Den nya anläggningen är ett resultat av 1 års arbete för att återställa produktionskapaciteten hos SLP efter den kraftiga branden i början av mars 2014. Ingen skadades allvarligt i branden men stora värden gick upp i rök och vår leveransförmåga förändrades i en hast. Det är många inblandade som under det gångna året kämpat hårt för att återställa vår anläggning till ursprungligt skick. Till alla dessa vill vi rikta ett stort TACK!