SLP och Wagnfabriken startar samarbete!

 

SLP AB i Övertorneå och Wagnfabriken Motala AB inleder fr.o.m. 1 april 2016 ett samarbete inom marknad, service, utveckling och produktion.

Företagen har vid några tillfällen tidigare samarbetat i projektform vilket nu utvecklas till ett mer formaliserat samarbete. Företagen kommer även fortsättningsvis att marknadsföra sina respektive produkter på den nordiska marknaden, men även i framtiden presentera gemensamma tekniska lösningar och produkter. Försäljningsorganisationerna kommer att inleda ett samarbete för att ytterligare förstärka både SLP´s och Wagnfabrikens marknadsnärvaro.

Vi ser idag att produktprogrammen i högre grad kompletterar varandra, än konkurrerar. Samarbetet syftar på sikt till att skapa ett ännu mer komplett produkt- och tjänsteutbud till gagn för slutkunden med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet.

Wagnfabriken kommer även att verka som SLP´s servicepartner i södra Sverige. SLP ser detta som en stor möjlighet att ytterligare förstärka sin närvaro i denna viktiga region.

”Det är med stor glädje och tillförsikt vi nu kan presentera ett formaliserat samarbete mellan SLP och Wagnfabriken. Detta medför en utökad servicegrad och styrka som kommer att ge våra återförsäljare och slutkunder tillgång till bredare produktutbud, större samlad kompetens och en ännu högre grad av tillgänglighet och service.” säger Magnus Källman, VD på Wagnfabriken.

”Vi ser det som en stor fördel att få tillgång till resurser och kompetens i södra Sverige genom vårt samarbete med Wagnfabriken,. Genom tidigare genomförda projekt ser vi att detta samarbete skapar nya möjligheter för att driva utvecklingen vidare i en krävande bransch.” säger Karin Prytz, VD för SLP.

Alla eventuella frågor kring samarbetet besvaras av Hans Ohlsson, marknadschef på SLP eller Magnus Källman, VD på Wagnfabriken.